Đang tải...

Nghĩa tình đồng đội

Chào đón Xuân Giáp Thìn 2024: Chương trình Chăm sóc đồng đội của Thường trực Ban Liên Lạc Cựu Cán Bộ Đoàn Thanh Niên Việt Nam phía Nam
Chào đón Xuân Giáp Thìn 2024: Chương trình Chăm sóc đồng đội của Thường trực Ban Liên Lạc Cựu Cán Bộ Đoàn Thanh Niên Việt Nam phía Nam
Sáng ngày 15/1/2024, Thường trực Ban Liên Lạc Cựu Cán Bộ Đoàn Thanh Niên Việt Nam phía Nam đã tổ chức một Chương trình đặc biệt để chào đón Xuân mới Giáp Thìn 2024 và thăm hỏi, chúc Tết các đồng đội cựu cán bộ đoàn lão thành, cao niên.
15/01/2024
Liên kết: