Đang tải...

Cựu Cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam Phía Nam

ĐÔI NÉT VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ HOẠT ĐỘNG

Năm 1993 theo để xuất của đồng chí Vũ Quang, nguyên Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Trung ương đã được thành lập. Những năm đầu, Ban Liên lạc chỉ mới tập hợp những cán bộ cơ quan Trung ương Đoàn đã chuyển công tác sang các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị, xã hội ở Trung ương và Thành phố Hà Nội. Vì thế, tên gọi thời gian đó là Ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Trung ương, với số lượng thành viên chưa nhiều. Sau một số năm hoạt động, thể theo nguyện vọng của nhiều đồng chí, Ban Liên lạc đã tập hợp những cán bộ chủ chốt cơ quan Trung ương Đoàn nghỉ chế độ tại cơ quan tham gia Ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn. Những năm gần đây, nhiều cán bộ các địa phương được điều động về công tác tại Trung ương, Hà Nội và một số đồng chí về nghỉ chế độ tại Thành phố Hà Nội có nguyện vọng được tham gia Ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn, Ban Liên lạc đã tập hợp tất cả cán bộ Đoàn các địa phương có nguyện vọng, do vậy, số lượng thành viên đã lên tới trên 400 người. Vì thế, để phù hợp, Ban liên lạc đổi tên là Ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn thanh niên Việt Nam. Hàng năm, số lượng thành viên được tiếp tục bổ sung thêm do hoạt động của Ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn thanh niên Việt Nam ngày càng thiết thực và hiệu quả, được đông đảo cựu cán bộ Đoàn đồng tình, ghi nhận và hưởng ứng.
Ở miền Nam, dù Thường trực Ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn thanh niên Việt Nam rất quan tâm vận động thành lập nhưng do nhiều lý do mãi đến năm 2019, Trưởng Ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn thanh niên Việt Nam mới có quyết định số 01/QĐ-CCBĐTNVN - Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2019, quyết định về việc thành lập Ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn thanh niên Việt Nam phía Nam với 48 thành viên do đồng chí Lê Hồng Liêm - nguyên Bí thư Đảng ủy Trường Đoàn Trung ương II, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng làm Trưởng ban và ngày 10/03/2019, trong cuộc họp mặt giao lựu gặp gỡ lần I (2019), Ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam đã chính thức ra mắt.
Ngay khi thành lập do đặc điểm Thường trực Ban Liên lạc bao gồm Trưởng Ban, một số Phó Ban là các đồng chí nguyên lãnh đạo các cơ quan Trung ương Đoàn chuyển công tác và về nghỉ hưu tại Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh thành Đoàn, về nghỉ hưu ở địa phương, có uy tín tự nguyện tham gia và được cơ cấu Phó Ban liên lạc. Đề đảm bảo chỉ đạo hoạt động thường xuyên của Ban Liên lạc, nên đã hình thành bộ phận Thường trực Ban liên lạc gồm Trưởng Ban, các Phó Ban sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng thư ký và các Phó Tổng thư ký chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện chương trình kế hoạch hàng năm của Ban liên lạc được thông qua trong cuộc họp mặt toàn thể thành viên hàng năm dịp kỷ niệm ngày 26/3 và các chỉ đạo của Ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn thanh niên Việt Nam, cùng các yêu cầu nhiệm vụ phát sinh. Ban liên lạc hình thành group Zalo, Viber của Ban liên lạc để thông tin các công việc của Ban liên lạc và tiếp nhận thông tin của các thành viên. Ban liên lạc định kỳ hàng tháng có giao lưu gặp gỡ vào sáng ngày 01 mỗi tháng, bộ phận Thường trực Ban liên lạc có group Zalo và hội ý ít nhất hai lần trong tháng. Nội dung cuộc giao lưu hàng tháng đảm bảo tự nguyện, vui tươi, thân thiết, thiết thực và phù hợp tính chất yêu cầu mục đích của quy ước cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam đã ban hành. Để đảm bảo thông tin hai chiều với Thường trực Ban liên lạc và Ban thư ký của Ban liên lạc cựu cán bộ Đoàn thanh niên Việt Nam, sau khi trao đổi đã thống nhất giới thiệu đồng chí Nguyễn Thế Đậu, Phó Tổng thư ký Ban liên lạc cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam tham gia vào group Zalo Ban liên lạc cựu cán bộ Thanh niên Việt Nam phía Nam để làm cầu nối thông tin giữa hai Ban liên lạc kịp thời và hiệu quả.

Những ngày đầu thành lập, kinh nghiệm hoạt động của Thường trực Ban liên lạc và Ban thư ký Ban liên lạc của cán bộ Đoàn thanh niên Việt Nam phía Nam chưa có; nhưng với nhiệt huyết của người cựu cán bộ Đoàn, với phương châm không cầu toàn, vừa làm vừa rút kinh nghiệm để nâng chất lượng hiệu quả hoạt động, qua công việc hiệu quả sẽ thu hút, phát triển thành viên mới, và chọn lựa bổ sung lực lượng cán bộ cho Ban liên lạc. Bám chắc tôn chỉ mục đích của Ban Liên lạc, đoàn kết phát huy trí tuệ tập thể, bộ phận Thường trực Ban liên lạc và Ban thư ký, tranh thủ tối đa trí tuệ và sự góp ý, hiến kế của mọi thành viên Ban liên lạc thông qua kịp thời thông tin trên group Zalo, Viber của Ban liên lạc, hoặc trao đổi tham khảo trực tiếp điện thoại cá nhân thành viên... Thường trực Ban liên lạc đã tập trung thực hiện những việc chính sau đây:

1. Duy trì và cải tiến thường xuyên nội dung và hình thức các buổi gặp gỡ, giao lưu Ban liên lạc vào sáng ngày 01 mỗi tháng:

• Có thông tin trước thời gian, nội dung chương trình cuộc gặp gỡ và sau cuộc gặp có thông tin kết quả trên group Zalo, kể cả công khai các khoản nộp phí thành viên, hỗ trợ, thu chi để mọi thành viên biết giám sát và hưởng ứng thực hiện.

• Các buổi gặp gỡ góp phần đáp ứng yêu cầu các thành viên, thường xuyên liên hệ, trao đổi, động viên giữa những cựu cán bộ Đoàn kể cả hỗ trợ, giúp đỡ nhau về tinh thần và cả vật chất phù hợp.

• Hiệu quả giao lưu gặp gỡ có tác động tích cực việc giới thiệu, phát hiện và phát triển thành viên mới gia nhập Ban liên lạc nhất là ngày càng nhiều cựu cán bộ Đoàn là cán bộ các cơ quan Trung ương Đoàn, cán bộ tỉnh thành Đoàn do điều chuyển công tác sang ngành khác hoặc về sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh biết và đăng ký tham gia thành viên ban liên lạc tự nguyện. Đến nay, chỉ tính thành viên trực tiếp đăng ký tham gia, đóng phí thành viên (không tính thành viên thuộc các Ban liên lạc, Ban chủ nhiệm Cựu cán bộ Đoàn ngành, địa phương tự nguyện là thành viên tập thể của Ban liên lạc Cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam) là khoảng 200 thành viên.

2. Tích cực xây dựng quy chế tài chính của Ban Liên lạc, vận động đóng phí thành viên, ủng hộ quý Ban Liên lạc và quỹ nghĩa tình đồng đội. Thường trực Ban liên lạc dành thời gian nghiên cứu quy chế tài chính và quỹ nghĩa tình đồng đội của Ban liên lạc cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam, vận dụng thực hiện theo những nội dung phù hợp. Đồng thời, đã ban hành quy chế thu chi tài chính của Ban liên lạc để phù hợp tình hình thực tế theo hưởng hết sức tiết kiệm chi, công khai minh bạch thu chi trên group Zalo Ban Liên lạc và mỗi tháng sinh hoạt.

3. Cá nhân Thường trực Ban Liên lạc và Ban Thư ký nêu gương nộp phí thành viên và ủng hộ, vận động ủng hộ xây dựng quỹ, chi phí sinh hoạt gặp gỡ hàng tháng tự do thành viên tự đóng góp, nhất là các cựu cán bộ Đoàn là doanh nhân thành đạt, các doanh nhân doanh nghiệp có cảm tình với Ban Liên lạc... vận động ủng hộ ở các cuộc giao lưu gặp gỡ lớn, đông người như gặp gỡ hàng năm... Tranh thủ nguồn lực từ những tổ chức, cá nhân có cảm tình với Ban Liên lạc và quan tâm tới hoạt động của Ban Liên lạc về tinh thần, vật chất như cho mượn xe thăm bệnh, địa điểm giao lưu, âm thanh ánh sáng... giảm giá tặng và ủng hộ quà... Hết sức tiết kiệm trong chi phí các khoản, tăng xin giảm chi, các khoản thu chưa cần chi đều gửi ngân hàng, chỉ rút lãi để chi đúng quy định. Tất cả tập trung nguồn lực chi các hoạt động cần thiết của Ban Liên lạc.

4. Phát động biên soạn tập sách "Kỷ yếu cựu cán bộ Đoàn thanh niên Việt Nam phía Nam" và tập sách "Nhớ một thời tuổi trẻ hào hùng", đồng thời quan tâm thăm hỏi chăm sóc những cựu cán bộ Đoàn cao niên là lãnh đạo Trung ương Đoàn và Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng miền Nam Việt Nam, cựu cán bộ Đoàn nguyên là lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Qua đó tranh thủ tiếp nhận những ý kiến tâm huyết, các bài viết tư liệu, hình ảnh quý để bổ sung vào hai quyển sách, góp phần khắc họa khá phong phú, sinh động và bổ ích về hoạt động, kinh nghiệm, phương thức và tổ chức của Đoàn thanh niên Việt Nam phía Nam qua các thời kỳ, góp phần giao dục truyền thống và trao truyền kinh nghiệm cho lớp cán bộ Đoàn hiện tại. Tổ chức giới thiệu sách "Gặp lại ngày xưa" của cựu cán bộ Đoàn Sỹ Ấn cao niên. Bên cạnh đó, Thường trực Ban Liên lạc tích cực giao lưu gặp gỡ với Ban Liên lạc, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cựu cán bộ Đoàn các ngành, địa phương như: giao lưu gặp gỡ với cựu cán bộ Đoàn tỉnh Ninh Thuận, Bình Dương và Bình Phước (Sông Bé cũ), Bình Định, Kiên Giang; Ban Liên lạc hưu trí cựu cán bộ Đoàn cơ quan Trung ương Đoàn tại Thành phố Hồ Chí Minh, lớp KS Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (giao lưu, trao quà cho giáo viên và trao 13 xuất học bổng, mỗi xuất 2 triệu đồng, cho học viên phân viện Miền Nam, Học Viện thanh thiếu niên Việt Nam) nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2019. Một số thành viên Ban Liên lạc có điều kiện đã tham gia báo cáo giáo dục truyền thống cho cán bộ, đoàn viên thanh niên các tỉnh thành, các quận, huyện Đoàn, Đoàn Trung ương theo yêu cầu. 5. Chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, hoạt động văn hóa văn nghệ và tham quan du lịch theo phương thức và phong cách thành viên. Hình thành đoàn văn nghệ xung kích của Ban Liên lạc trên 30 thành viên, tập hát các bài hát, điệu múa thông thường trong hoạt động Đoàn. Tổ chức tham quan du lịch nghỉ dưỡng và kết hợp giao lưu với cựu cán bộ Đoàn địa phương phương thức xã hội hóa ở tỉnh Kiên Giang, thành phố Hà Tiên, tỉnh Đồng Tháp...

6. Coi trọng công tác phối kết hợp, góp phần tạo điều kiện cho hoạt động của Ban Liên lạc phong phú và hiệu quả

• Thường xuyên phối hợp hỗ trợ qua lại với Thường trực Trung ương Hội và Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia.
• Liên lạc và thông tin thường xuyên với Thường trực Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống cựu cán bộ Đoàn các ngành, tỉnh thành phía Nam, như: Ninh Thuận, Cà Mau, Đà Năng, Quảng Trị, Đắc Lắc, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Tháp, Quận 10
Thành phố Hồ Chí Minh...
• Tùy trường hợp Ban Liên lạc thu thập ý kiến góp ý của thành viên để phản ảnh về thường trực Ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phản ảnh đến Ban Bí thư Trung Đoàn theo quy chế phối hợp (đã phản ảnh hơn 10 kiến nghị, đề xuất).
Có thể nói, qua một năm hình thành và hoạt động, vượt qua không ít những khó khăn và bỡ ngỡ ban đầu; tổ chức Ban Liên lạc đã được duy trì liên tục, từng bước được kiện toàn và nền nếp, hoạt động ngày càng thiết thực và hiệu quả được nhiều cựu cán bộ Đoàn ghi nhận. Bên cạnh nội dung hoạt động chính với vai trò là một tổ chức "tình cảm" theo phương châm "Nhớ ơn liệt sĩ, đáp nghĩa đồng bào, chăm lo đồng đội, truyền lửa cho thanh niên", hoạt động chủ yếu của Ban Liên lạc là tổ chức thân hữu, thăm hỏi, động viên nhau mỗi dịp gặp gỡ giao lưu, sinh hoạt, là dịp để các cựu cán bộ Đoàn gặp mặt, giao lưu, ôn lại những năm tháng cùng công tác Đoàn, sôi nổi, nhiệt huyết, tuy khó khăn về vật chất nhưng luôn lạc quan yêu đời và đặc biệt tình đồng chí, đồng đội thật chan chưa tình người. Đó là những kỷ niệm đẹp trong cuộc đời công tác của mỗi người. Đầy cũng là dịp thông tin cho nhau để thăm hỏi, động viên những đồng chí bị bệnh tật, ốm đau, gia đình gặp khó khăn để tùy hoàn cảnh có những hình thức, mức độ hỗ trợ nhất định theo tinh thần nghĩa tình đồng đội (ngoài những chính sách, chế độ chung). Tổ chức chúc mừng tuổi những đồng chí tuổi tròn từ 70 tuổitrở lên, đến phúng điếu những đồng chí từ trần và viếng vợ (chồng) "tứ thân phụ mẫu" của thành viên cựu cán bộ Đoàn từ trần. Hoạt động của Thường trực Ban Liên lạc đa dạng, sinh động và hiệu quả nhờ gắn kết các nội dung sát hợp và thiết thực phù hợp với yêu cầu nguyện vọng của các cựu cán bộ Đoàn vào thực tiến cuộc sống.
Đây là động lực, là kinh nghiệm quý, bước đầu động viên toàn thể cựu cán bộ Đoàn thành viên Ban liên lạc, đồng lòng, chung sức xây dựng tổ chức ngày càng phát triển, tiếp tục quy tụ được đông đảo cựu cán bộ Đoàn các thế hệ tham gia. Qua đó, động viên, khích lệ các cựu cán bộ Đoàn tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng, sống vui, sống khỏe và sống có ích; thực hiện ngày một có chất lượng, hiệu quả hơn chức năng nhiệm vụ quy ước Ban liên lạc, tập trung vào 7 nội dung chính đã nêu ở phần trên phù hợp với tình hình chung. Qua đó góp phần tham gia xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó, cùng xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc Việt Nam yêu dấu của chúng ta ngày càng phát triển bền vững.

                                                                                                                                             TS. LÊ HỒNG LIÊM

                                                                                                                  (Trưởng Ban liên lạc Cựu Cán bộ Đoàn TNVN phía Nam)

ban liên lạc cựu cán bộ đoàn thanh niên Việt Nam Phía Nam

T.S Lê Hồng Liêm
Trưởng ban
Nguyễn Khôi
Phó Trưởng ban
Lê Trí Dũng
Phó Trưởng ban
T.S Quách Thu Nguyệt
Phó Trưởng ban
T.S Trần Tấn Ngô
Phó Trưởng ban
Liên kết: