Đang tải...

ĐƯỜNG 1C SỐ HOÁ

Đường 1C huyền thoại - Nơi ghi dấu tuổi xuân của Thanh niên Xung phong miền Tây Nam Bộ, được tái hiện qua dự án số hóa của Ban Liên Lạc Cựu Cán Bộ Đoàn Thanh Niên Việt Nam Phía Nam. Dự án chuyển đổi tài liệu và hiện vật lịch sử thành dạng số, tạo ra một bức tranh sống động về quá khứ hào hùng của lực lượng Thanh niên Xung phong. Qua việc số hóa, các tài liệu và hình ảnh về Đường 1C trở nên dễ dàng truy cập hơn, giúp người quan tâm hiểu biết về con đường này một cách thuận tiện. Dự án kết hợp trang web VR và video trên YouTube để truyền đạt thông tin lịch sử về tuyến đường này một cách sinh động và hấp dẫn.

ĐƯỜNG 1C HÔM QUA VÀ HÔM NAY 

ban liên lạc cựu cán bộ đoàn thanh niên Việt Nam Phía Nam

T.S Lê Hồng Liêm
Trưởng ban
Nguyễn Khôi
Phó Trưởng ban
Lê Trí Dũng
Phó Trưởng ban
T.S Quách Thu Nguyệt
Phó Trưởng ban
T.S Trần Tấn Ngô
Phó Trưởng ban
Liên kết: