Đang tải...
Thứ Tư, 17/4/2024

11 Chương trình hoạt động của Ban Liên lạc Cựu Cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam

Đây là 11 chương trình hoạt động của Ban Liên lạc Cựu Cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam

1) Chương trình truyền tiếp lửa cho Thanh Niên

2) Chương trình sách và văn hóa đọc

3) Chương trình sưu tầm kỷ vật và hoạt động phòng truyền thống "Kỷ vật một thời tuổi trẻ hào hùng"

4) Chương trình thắp sáng ước mơ

5) Chương trình chăm sóc sức khỏe đồng đội

6) Chương trình vì nghĩa tình đông đội

7) Chương trình Văn hóa văn nghệ

8) Chương trình giao lưu, phối hợp hoạt động với Ban liên lạc cựu cán bộ Đoàn thanh niên Việt Nam, Ban liên lạc hoặc Ban chủ nhiệm CLB Cựu cán bộ Đoàn các tỉnh, các ngành

9) Chương trình giao lưu, gặp gỡ

10) Chương trình tham mưu cho Ban Bí Thư Trung ương Đoàn, các cấp bộ Đoàn liên quan

11) Chương trình "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu"

Liên kết: