Đang tải...
Chủ Nhật, 12/5/2024

MƯỜI HOẠT ĐỘNG TẬP TRUNG NĂM 2024

MƯỜI HOẠT ĐỘNG TẬP TRUNG NĂM 2024 CỦA THƯỜNG TRỰC TRUNG HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM -CAMPUCHIA

 MƯỜI HOẠT ĐỘNG TẬP TRUNG NĂM 2024

- Năm 2024  - Năm kỷ niệm 45 năm ngày chiến thắng chiến tranh Biên giới Tây Nam và giúp Bạn Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng.

- Năm kỷ niệm 35 năm Quân tình nguyện Việt Nam giúp bạn Campuchia hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quốc tế.

- Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (02/05/1954 – 02/05/2024) 

- Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân Dân Việt Nam (22/12/1944 -22/12/2024).

- Kỷ niệm 35 năm ngày Hội Quốc Phòng Toàn Dân (22/12/1989 - 22/12/2024)

Các hoạt động tập trung :

  1. Tổng kết hoạt động năm 2023 (Phối hợp với Ban Liên lạc Cựu Cán bộ Đoàn Phía Nam)
  2. Phối hợp tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày chiến thắng chiến tranh Biên giới Tây Nam và giúp Bạn Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng Pôn Pốt, kỷ niệm 35 năm Quân tình nguyện Việt Nam giúp bạn Campuchia hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quốc tế.
  3. Coi trọng công tác thông tin đối ngoại về tình hình quan hệ hữu nghị Việt Nam – Campuchia, kịp thời tham mưu TW Hội .
  4. Tiếp tục đôn đốc, tổ chức việc đỡ đầu lưu học sinh Campuchia , nhất là ở TPHCM , Cần Thơ, Trà Vinh, tổ chức các cháu tham quan di tích văn hóa lịch sử , giao lưu.
  5. Tiếp tục thúc đẩy các hoạt động công tác cộng đồng vùng đông bà con người Khơmer, vùng giáp biên theo kế hoạch TW Hội, Hội Khơmer Việt Nam tại Campuchia.
  6. Hỗ trợ, phối hợp các Hội trực thuộc giao lưu Phía Nam, Campuchia khi có yêu cầu.
  7. Đôn đốc, hỗ trợ việc thành lập Hội các tỉnh Gia Lai, Tiền Giang, Ninh Thuận.
  8. Đôn đốc , hỗ trợ việc thành lập và hoạt động của các CLB doanh nhân doanh nghiệp thuộc các tỉnh thành Hội , Hội trực thuộc.
  9. Tổ chức giao lưu Doanh nghiệp giữa hai Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia và Hội Hữu nghị Campuchia – Việt Nam.
  10. Tổ chức thường xuyên các lớp tiếng Khơ mer trực tiếp , trực tuyến có chất lượng.

TS.Lê Hồng Liêm – Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia ,thường trực Phía Nam ,

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia Phía Nam  Liên kết: