Đang tải...

Trần Kim Oanh

Năm sinh: 1955

Chức vụ Đoàn:

  • Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam

Chức vụ công tác:

  • Đơn vị C 2012 - Tổng Đội TNXP Giải phóng miền Nam
  • Phó Phòng công tác Đoàn phía Nam Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam
label.other-contactDepartment
Xem thêm
/img/contactdepartments/origin/cuucbd_dang-hong-linh-20244611746.jpeg
Đặng Hồng Linh
/img/contactdepartments/origin/cuucbd_tran-thi-gin-2024416135528.jpeg
Trần Thị Gìn
/img/contactdepartments/origin/cuucbd_pham-thi-nghia-2024416882.jpeg
Phạm Thị Nghĩa
/img/contactdepartments/origin/cuucbd_ninh-thi-tuyet-nhung-20244612759.jpeg
Ninh Thị Tuyết Nhung
/img/contactdepartments/origin/cuucbd_vu-mai-oanh-2024416135617.jpeg
Vũ Mai Oanh
/img/contactdepartments/origin/cuucbd_mai-van-dep-20244984122.jpeg
Mai Văn Đẹp